Kurang daripada 5MB

Produk- produk Attack, Kao Bleach & Magiclean adalah diperbuat daripada teknologi Jepun.

YA TIDAK